Why study at NIM.

Let's Study at NIM

Trent University Canada

Let's Study at Trent University Scholarships Available

MDIS ၏ စီးပြားေရး မဟာဘြဲ႔ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား

MDIS ၏ ကမၻာ့အဆင့္မွီ စီးပြားေရး မဟာဘြဲ႔ ဒီဂရီ

MDIS ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဆိုတာ မရွားပါ!

Management Development Institute of Singapore (MDIS) ၏ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အေထာက္အကူျပဳယူနစ္(Career Assistance Unit) မွ တစ္ဆင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိပါမယ္။

Study Psychology at MDIS !

MDIS တြင္ Psychology ဘာသာရပ္သင္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား Singapore Psychological Society ၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားစြာ ခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။